Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε αθλητικά σωματεία για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: