Ψήφισμα Δ.Σ. για την κατάργηση του δικαιώματος των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για συζήτηση θεμάτων Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: