Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης 2 ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων με δίμηνη σύμβαση

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: