Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης 3 ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίμηνη σύμβαση.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: