Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης ΥΕ εργατών υδρονομέων (πρώην ειδικότητας υδρονομέων άρδευσης) με δίμηνη σύμβαση.

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: