Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης 2 ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με δίμηνη σύμβαση για την νήσο Κάλαμος.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: