Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω παραλείψεων του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: