Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ ΤΚ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΚ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 849.997,64€.

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: