Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Λευκάδας, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση).

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: