Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την προσαρμογή του θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (ΣΔΔ) Λευκάδας στο νέο Σύστημα Εισόδου Εξόδου (ΣΕΕ) της Συνθήκης Schengen

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: