Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 9ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: