Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την συμμετοχή τους στις επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: