Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: