Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: