Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: