Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή σε χρήμα της αξίας των ΜΑΠ (είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος), έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4483/17 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4735/20.

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: