Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 (σχετ. η υπ΄αριθ. 398/23 αποφ. Ο.Ε.)

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: