Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: