Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με τίτλο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (Σχετ: η αρ. 9-23 ΨΠΒ9ΩΛΙ-Δ35 απόφαση ΕΠΖ)

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: