Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. (Σχετ: η αρ. 8/2023 ΑΔΑ: Ω8ΖΞΩΛΙ-ΒΔΨ απόφαση ΕΠΖ)

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: