Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 72/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: