Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε."

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: