Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικής οδού Φρυνίου», προϋπολογισμού 10.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: