Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε."

Αριθμός Απόφασης:

235

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: