Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της 199/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης για συνέχιση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο της με κωδικό ΙΟΝ07 Α/Α ΟΠΣ:934/7-8-2023 Α.Π. ΟΙΚ. 2157 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά σχετικά με τον προϋπολογισμό λειτουργίας της δομής.

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: