Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2 των άρθρων 27 & 29 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163 /τ.Α΄/06.10.23).

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: