Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση κτηρίου για στέγαση «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην Δ.Κ. Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: