Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης για συνέχιση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο της με Κωδικό ΙΟΝ07 Α/Α ΟΠΣ: 934/7-8-2023 Α.Π. ΟΙΚ.2157 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: