Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: