Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση ωραρίου εργασίας προσωπικού ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (διάρκειας πέντε (5) και τριών (3) ωρών ημερησίως) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας διδακτικού έτους 2021-2022.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: