Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: