Απόφαση Δ.Σ. για Γ' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: