Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 72/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

371

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: