Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: