Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: