Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του άρθρου 10 του Ν. 4830/18-09-2021 (ΦΕΚ 169Α΄) « Νέο πλαίσιο για την ευζωΐα των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: