Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό αιρετών εκπροσώπων και συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας τους».

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: