Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Μύτικα Αιτ/νίας για την λειτουργία γεώτρησης και αντλιοστασίου ύδρευσης νήσων Καλάμου και Καστού.

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: