Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ισόγειου ακινήτου στην κοιν. Λευκάδας για στέγαση γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: