Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου – σταυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Δ.Ε. Απολλωνίων για χρήση του ως χώρος φύλαξης και σίτισης των ανεπιτήρητων βοοειδών.

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: