Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης καντινών στην κοινότητα Αθανίου ΔΕ Απολλωνίων σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 37 του ν. 4807/21.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: