Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτων στην κοιν. Νυδριού Δ.Ε. Ελλομένου για χρήση τους ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: