Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 που συνδέει τον οικισμό Μικρού Γυαλού με την εκτός σχεδίου περιοχή Τράχηλος.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: