Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 που συνδέει τον οικισμό Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Αγιος Ιωάννης Αντζούσης.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: