Απόφαση Δ.Σ. για ρευματοδοτήσεις και μετατοπίσεις στύλων ΔΕΗ στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: