Απόφαση Ο.Ε. επί της από 19.09.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 199/2022) αγωγής του Χ.Β. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

513

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: