Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: