Απόφαση Δ.Σ. ορισμού δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης των προς αγορά ακινήτων, για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: