Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων και εκτίμησης των προς αγορά από το δήμο ιδιωτικών ακινήτων.

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: