Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λευκάδας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: